Treća sjednica savjeta projekta „Pomoć za samopomoć“

Treća sjednica Savjeta projekta „Pomoć za samopomoć“ održana je u petak, 29.06.2010. godine u Srebrenici, u pansionu Misirlije od 08:45 do 13:00 sati. Sjednici je prisustvovalo osam od trinaest članova Savjeta projekta.

Koordinator projekta je prisutnima predstavio godišnji izvještaj projekta „Pomoć za samopomoć“ za 2009. godinu. Poseban naglasak je stavljen na podizanje općenito niskog obrazovnog standarda u kompleksu zanatskih zanimanja u BiH, a kroz to stvaranje šansi mladima da na tržištu rada lakše nađu posao.

Koordinator projekta je istakao jedan od važnih ciljeva projekta – konstruktivni doprinos mirnome suživotu, toleranciji i prosperitetu zemlje. Projekat je tiho i ljudski spojio polaznike doobuke i njihove poslodavce različitih vjera, etničke pripadnosti i političkih uvjerenja.

Također je naglasio je da je Opština Tuzla na temelju potpisanog Sporazuma sa Fondacijom WoH Njemačka o zajedničkoj implementaciji prva prihvatila koncept kao svrsishodan model budžetskog investiranja u svoju nezaposlenu mladež, čime je također realizovan jedan od važnijih ciljeva projekta.

U 2009. godini ukupan broj polaznika je umjesto planiranih 56 iznosio čak 91, koji su bili uključeni u praktičnu doobuku kod 34 poslodavaca, a obučavali se za 46 raznih zanimanja. Od navedenog broja, 18 polaznika su finansirali poslodavci u toku praktične obuke dok je ostatak (73) praktičnu obuku završio uz sredstva fondacije Wings of Hope Njemačka. Savjet projekta je kao vrlo pozitivan ocijenio godišnji izvještaj na projektu „Pomoć za samopomoć“ za 2009.godinu, te aktivnosti i ostvarene rezultate. Savjet projekta je zadovoljan listom i brojem polaznika praktične doobuke, te je jednoglasno usvojio godišnji izvještaj za 2009.godinu. Članovi Savjeta smatraju da svako od članova Savjeta treba nastaviti sa lobiranjem za projekat „Pomoć za samopomoć“ u smislu izdvajanja sredstava za polaznike praktične doobuke i širenja partnerske mreže.

 

 

 

Donacije / Podrška

Donacijom pomažete djeci i mladima u Bosni i Hercegovini u izgradnji bolje i perspektivnije budućnosti.

Bankovni račun
Unicredit Bank dd Mostar
Transakcijski račun: 338 690 223 178 6494
IBAN:  BA 39 338 690 223 178 6494
SWIFT kod: UNCRBA 22

Kontakt

Udruženje za psiho-socijalnu podršku i bolju budućnost „Progres“
Hamdije Čemerlića 6, 71 000 Sarajevo, Bosna i Herecgovina

Kontakt osoba: Elvir Čaušević
Telefon: +387 (0) 33 641 - 617
Fax:    +387 (0) 33 641 - 617
e-mail: elvir.causevic@progres-bh.ba