Internacionalni mirovni kamp

Udruženje za psiho-socijalnu podršku i bolju budućnost „Progres“ organizira u periodu od 14. 07 - 19. 07. 2010. Internacionalni mirovni kamp na olimpijskoj planini Bjelašnici (Babin Dol).

Učesnici kampa dolaze iz 20 gradova širom Bosne i Hercegovine: Široki Brijeg, Bileća, Trnovo, G.Vakuf, Milići, Pale, Sarajevo, Tuzla, Breza, Zenica, Travnik, Živinice (Šerići), Bijeljina, Banjaluka, Bratunac, Bihać, B. Otoka, Cazin,Mostar, Jablanice, susjednih zemalja: Srbija, Makedonija, Hrvatska, te Holandije i SR Njemačke.

Na kampu će učestvovati 200 mladih, starosne dobi između 18 i 27 godina.

Internacionalni mirovni kamp predstavlja centralnu aktivnosti omladinskog projekta koji se u periodu od 01. 01 do 31. 12. 2010. realizira na teritoriji cijele Bosne i Hercegovine.

Glavni cilj Omladinskog mirovnog kampa, koji je pedagoško-radnog karaktera, jeste okupiti mlade ljude iz cijelog regiona i omogućiti im da kroz učešće u ponuđenim aktivnostima, na interaktivan način, odnosno razmjenjujući mišljenja, iskustva i utiske, kreiraju zajednička pozitivna životna iskustva stvarajući na taj način pretpostavku za doprinos procesu pomirenja, unaprijeđenju položaja mladih i izgradnji humanijeg sistema vrijednosti u društvu.

 

Program Omladinskog mirovnog kampa se sastoji od slijedećih aktivnosti:

 • Interaktivne radionice;
 • Radna akcija → Ekološke akcije: poribljavanje rijeke Željeznice na području općine /opštine Trnovo (FBiH i RS); pošumljavanje na planini Jahorini;
 • Doživljajna pedagogija→ posjeta kanjonu rijeke Rakitnice;
 • Izlet / planinarenje na vrh Bjelašnice
 • Obilazak kulturno-historijskih znamenitosti grada Sarajeva
 • Igre bez granica
 • Sportske aktivnosti/jednodnevni sportski turnir
 • Večernji program uz logorsku vatru

 

Teme interaktivnih radionica: 

 • Konflikt, načini ophođenja sa konfliktom i nenasilna komunikacija
 • Trauma i pomirenje
 • Mala škola fotografije
 • Novinarska radionica
 • Play fair
 • Tribe/pleme (Roll play)
 • Feng Shui
 • Dance Fusion
 • Act to React
 • Creative Painting
 • Relax and self knowledge

Ceremonija otvaranja Internacionalnog omladinskog mirovnog kampa održat će se u četvrtak, 15. 07. 2010. u 10h na planini Bjelašnica (Babin dol).

 
Partneri, sponzori i pokrovitelji Internacionalnog mirovnog kampa: 

 Ifa ZIVIK, SR Njemačka                    Općina Trnovo FBiH

Wij Helpen daar, Holandija              Opština Trnovo RS

Wings of Hope, SR Njemačka          ZOI

THW Bavarska, SR Njemačka          Lareko d.o.o. Boxi

Coca-Cola HBC B-H d.o.o.              Mljekara Meggle d.o.o. Bihać

 

 

 

Donacije / Podrška

Donacijom pomažete djeci i mladima u Bosni i Hercegovini u izgradnji bolje i perspektivnije budućnosti.

Bankovni račun
Unicredit Bank dd Mostar
Transakcijski račun: 338 690 223 178 6494
IBAN:  BA 39 338 690 223 178 6494
SWIFT kod: UNCRBA 22

Kontakt

Udruženje za psiho-socijalnu podršku i bolju budućnost „Progres“
Hamdije Čemerlića 6, 71 000 Sarajevo, Bosna i Herecgovina

Kontakt osoba: Elvir Čaušević
Telefon: +387 (0) 33 641 - 617
Fax:    +387 (0) 33 641 - 617
e-mail: elvir.causevic@progres-bh.ba