Loading...
Početna2024-02-28T13:55:11+00:00

KO SMO MI?

Udruženje za psiho-socijalnu podršku i bolju budućnost “Progres” osnovano je 2010. godine u Sarajevu. “Progres” je, kao igra riječi, zaista nastao kao inicijativa za podršku idejama koje su do tog trenutka predano razvijali učesnici i učesnice, pioniri prvih mirovnih aktivnosti u BiH. Od početka svog rada Udruženje je usmjereno na izgradnju kapaciteta za pružanje pomoći i podrške direktnim i indirektnim žrtvama ratnog konflikta u BiH devedesetih. Primarni cilj jeste podrška mladima i mladim odraslim u izgradnji vlastitih prilika i resursa za unapređenje kvaliteta života u BiH.

VIZIJA Udruženja  – Društvo koje vrednuje različitost iskustava kao resursa za kulturu mira.
MISIJA Udruženja – Posvećenost izgradnji kulture mira kroz uključivanje, povezivanje i osnaživanje pojedinaca, pojedinki, i zajednica.

Ciljevi i djelatnosti Udruženja:

  • Pomoć u pružanju indivudialne i/ili grupne psihološke, odnosno, savjetodavne i psihoterapijske podrške

  • Uspostavljanje i razvijanje saradnje sa nadležnim državnim organima vlasti koji se brinu o zdravstvenoj zaštiti, sa privrednim organizacijama i drugim udruženjima u svrhu ostvarenja programskih ciljeva

  • Organiziranje naučnih seminara, predavanja i skupova u cilju edukacije stručnih kadrova za rad sa osobama u stanju potrebe i različitim problemima življenja na kojima će predavači biti domaći i internacionalni stručnjaci.

  • Podsticanje i podržavanje razvoja omladinskih projekata i inicijativa na lokalnom nivou

  • Izvršavanje i drugih zadataka i obavljanje poslova koji se bave zaštitom mentalnog zdravlja stanovništva

  • U realizaciju svojih programa uključuje roditelje, staratelje i saradnike institucija i organizacija /domaćih i stranih/ koje se bave zaštitom mentalnog zdravalja i unaprijeđenjem položaja djece, mladih i odraslih

  • Izdavanje brošura, biltena i knjiga radi ostvarivanja programskih ciljeva udruženja

  • Razmjena iskustava sa istim i sličnim organizacijama u zemlji i inostranstvu

Udruženje za psiho-socijalnu podršku i bolju budućnost „Progres“

Osnovno područje rada Udruženja je pružanje psiho-socijalne podrške djeci, mladim i odraslim osobama na teritoriji cijele Bosne i Hercegovine u svrhu njihovog osnaživanja i izgradnji bolje perspektive za budućnost.