Konkurs za posao

2023-06-05T10:40:24+00:00

Udruženje za psiho-socijalnu podršku i bolju budućnost „Progres“ Sarajevo, objavljuje Konkurs za posao  – poziciju projektnog asistenta/projektne asistentice.

Broj izvršilaca: 1 (jedan)

Ukratko o Udruženju i Projektu:

Udruženje za psiho-socijalnu podršku i bolju budućnost “Progres” osnovano je 2010. godine, kao odgovor na potrebu da se u zajednicama širom BiH, naprave progresivni koraci ka održivoj i stabilnoj budućnosti. Nastalo je kao inicijativa za podršku ideja koje su do tog trenutka predano razvijali učesnici i učesnice, pioniri, prvih mirovnih aktivnosti u BiH. Od početka svog rada Udruženje je usmjereno na izgradnju kapaciteta za pružanje pomoći i podrške mladima i odraslima u izgradnji vlastitih prilika i resursa za unapređenje kvaliteta života u BiH. Vizija Udruženja Progres, koje će raditi u službi izgradnje sigurnih, inkluzivnih i proaktivnih lokalnih zajednica širom Bosne i Hercegovine, zadatak je koji su osnivači i osnivačice Udruženja, prepoznali kao svoj dugoročni cilj. Podrška društvu neposredno izloženom ratnom konfliktu čiji su građani bespomoćno i trajno, živjeli posljedice istog, definisana je kao cilj djelovanja. U kontaktu s mladim ljudima širom zemlje svjedočili smo da su upravo psiho-socijalne potrebe društva, posebno populacije mladih, zapostavljene, a čije neispunjenje neupitno ostavljaja duboke posljedice, osiromašujući kvalitet života više generacija. Kako i stoji u punom nazivu, Udruženje za psiho-socijalnu podršku i bolju budućnost, podrška zaista jeste ugrađena kao vrijednost naše organizacije i našeg rada, kako pri osnivanju, a tako i danas.

Trauma-orijentirani mirovni rad u BiH, edukativni program za profesionalce i profesionalke u oblasti obrazovanja i pomažućih struka, ali i za mlade, predstavnike i predstavnice omladinskih organizacija, i organizacije koje rade s mladima, oblik je neformalnog obrazovanja u kojem svi uključeni predstavljuju resurs za zajednički rad na polju součavanja sa traumom i izgradnju trauma-senzitivnog društva.

 

Više informacija o radu Udruženja na www.progres-bh.ba

 

Uslovi za prijavu:

 • Minimalno Visoka stručna sprema (240 ETCS bodova prema Bolonjskom sistemu) iz oblasti društvenih/humanističkih nauka (psihologija, sociologija, pedagogija, filozofija itd.); Udruženje „Progres“ ohrabruje i kandidate i kandidatkinje koji nemaju navedenu stručnu spremu da se prijave na ovaj konkurs. Kroz više od decencije dug rad aktivno učestvujemo u procesima neformalnog obrazovanja, te svjedočimo uspješnim rezultatima procesa neformalnog obrazovanja pojedinaca i pojedinki u različitim oblastima;

 

 • Prethodno radno iskustvo u struci, poželjno u nevladinom sektoru, minimalno 1 godinu, sa preporukom prethodnog poslodavca;

 

 • Poznavanje rada na računaru (MS Office paket, internet);
 • Poznavanje engleskog jezika (B2 i C1);

 

 

Poželjne vještine kandidata/kandidatkinje:

 • Motivacija za društveno odgovoran rad;
 • Sposobnost rada u timu;
 • Dobre komunikacijske vještine;
 • Spremnost na fleksibilno radno vrijeme, u odnosu na programske aktivnosti;

 

Opis poslova:

 • Kontinuirana komunikacija sa koordinatoricom programa i predsjednicom Udruženja;
 • Administracija tekućih aktivnosti u okviru programa, komunikacija sa korisnicima i korisnicama programa u organizaciji pojedinačnih događaja, prikupljanje podataka o učesnicima/am potrebnih za sačinjavanje ugovora i refundaciju troškova koji u sklopu projekta idu na odgovornost Udruženja, prikupljanje podataka za evaluacijske alate, prikupljanje ponuda i asistencija u organizaciji pojedinačnih aktivnosti, vođenje evidencija, vođenje protokola/zapisnika službenih sastanaka, te sastavljanje izvještaja o realiziranim službenim putovanjima;
 • Prisustvo timskim sastancima Udruženja;

 

Obaveze Udruženja:

 • Udruženje se obavezuje na ispunjavanje usaglašenih uslova rada, definisanih u Ugovoru od radu;
 • Udruženje se obavezuje na blagovemenu komunikaciju svih izmjena koji se odnose na projekat po kojem je osoba angažovana;
 • Udruženje se obavezuje na poštovanje radnog odnosa, ljudskih prava i sloboda angažovane osobe;
 • Udruženje se obavezuje da će tokom trajanja ugovora pružiti sve neophodne podatke, usmjerenja i dokumentaciju potrebnu za obavljanje poslova;
 • Udruženje se obavezuje na isplatu ugovorom usaglašene mjesečne naknade za obavljeni posao;

 

 

 

 

 

Molimo Vas da Vašu prijavu izvršite na navedenom linku:

Prijava za posao – Projektni asistent/ Projektna asistentica „Trauma-orijentirani mirovni rad u BiH“

https://forms.gle/SCvaTVYLBjoz2Sge8

te uz prijavu priložite:

– CV

– Dokaz o prethodnom radnom iskustvu (Preporuka poslodavca)

– Dokaz o radu u nevladinom sektoru (Ukoliko je isto ostvareno)

 

Trajanje konkursa i angažmana:

 • Konkurs ostaje otvoren do 20.06.2023. godine;
 • Proces selekcije traje do 03.07.2023. godine, podrazumijeva dva kruga i to prvi krug – pregled dokumentacije i ocjena prema utvrđenim kriterijima, te drugi krug – intervju sa kandidatima čije su prijave zadovoljile postavljene kriterije. Dio intervjua sa pozvanim kandidatima i kandidatkinjama bit će obavljen na Engleskom jeziku;
 • Početak rada je četvrtak, 10.07.2023. godine;
 • Trajanje ugovora o radu, sa punim radnim vremenom od 8 sati, je 3 mjeseca, do 10.10.2023., sa mogućnošću daljeg produživanja, u zavisnosti od radnog učinka, te ukoliko se o tome usaglase obje Ugovorne strane;

 

Hvala na interesovanju!