U susret Modulu 2 Edukativnog programa za profesionalce i profesionalke. Teme koje ne smijemo izostaviti.

2023-06-15T09:07:11+00:00

Sigurna privrženost je termin koji se definiše kao „odnos sa značajnom osobom u koji smo sigurni u potpunosti, i u kom se osjećamo zaštićeno“. Upravo je ovaj odnos, čiji se prototip gradi u ranoj dječijoj dobi, jedan od faktora koji doprinose adekvatnijem suočavanju sa potencijalno/traumatskim događajem i njegovom kasnijem svjesnom procesiranju. Podrška i razumijevanje, koji proizilaze iz ovog odnosa, te vjera u bezuslovno pozitivno prihvatanje mogu biti iscjeljujuće u tom procesu. Čak i ukoliko značajna osoba od povjerenja nije prisutna fizički, osobe koje imaju siguran rani stil privrženosti će se lakše i uspješnije povezati sa drugima i prihvatiti podršku.

Pored ovog značaja, sigurna privrženost je povezana s adekvatnim suočavanjem i zbog toga što utječe na razvoj samopouzdanja i sposobnost emocionalne regulacije kod osobe u njenoj najranijoj dobi, što se kasnije dovodi u vezu s adekvatnijim odgovorom na traumatski događaj, zbog većeg osjećaja kontrole nad datom situacijom i nad vlastitim životom nakon što ona završi.

Obzirom na to da, nažalost, nije svako djetinjstvo podržano/obilježeno prisustvom značajne figure privrženosti, roditelja ili staratelja, odnosno da svi odrasli nisu imali priliku u ranoj dobi razviti sigurnu privrženost sa značajnim odraslima, kao i to da smo u potencijalno traumatskim okolnostima nerijetko sami ili usamljeni, treba imati na umu da možda baš mi jesmo, ili možemo postati osoba od povjerenja nekome ko je doživio traumatsko iskustvo ili je u riziku od doživljavanja istog. Imati priliku predstavljati zaštitni faktor za dijete, mladu osobu ili drugog odraslog time što ćemo biti prisutni sa razumijevanjem i podrškom, bez osuđivanja osobe i omalovažavanja doživljenog, potencijalno znači zaustaviti začarani krug prenosa traume.

Modul 2 Edukativnog programa za profesionalce i profesionalke iz oblasti obrazovanja i pomažućih struka koji se realizuje u okviru projekta “Trauma – orijentirani mirovni rad u BiH”, upravo se bavi temom Afektivne privrženosti i Osnovama trauma savjetovanja. Profesionalce i profesionalke će o navedenom upoznati trenerica Lucija Lukić Holjan i Peter Klentzan – trauma edukatori educirani od strane Instituta za psihotraumatologiju i traumatsku terapiju (zptn), u periodu 16.-18.06.2023. godine.

“Nekad nam zadatak nije budućnost, nego samo današnji dan” Janez Kočak