Poziv LGBTIQA osobama za učešće u projektu “Teatar sa margine”

2024-05-31T09:07:21+00:00

Udruženje za psiho-socijalnu podršku i bolju budućnost “Progres”, ohrabruje sve zainteresovane LGBTIQA osobe iz Bosne i Hercegovine da se prijave za učešće u višemjesečnom programu projekta „Teatar sa margine“. Kroz „Teatar sa margine“ učesnici i učesnice programa postaju zagovarači društvene promjene i unaprjeđenja položaja LGBTIQA osoba, u procesu senzibiliziranja javnosti na nerijetka iskustva diskriminacije i potreba LGBTIQA zajednice. 

Program projekta “Teatar sa margine” pažljivo je kreiran s ciljem da LGBTIQA osobama ponudi siguran prostor u kome će uz podršku profesionalaca i profesionalki iz oblasti psihodrame i forum teatra promišljati, te kroz upotrebu umjetnosti, na drugačiji način artikulisati iskustava diskriminacije LGBTIQA osoba. Učesnici i učesnice projekta „Teatar sa margine“ uz podršku trenerskog tima koristeći umjetnost kao alat, na neposredan način obradit će i teatarski postaviti lična iskustva diskriminacije, koja će, u ovoj formi, predstavljati i omogućiti siguran prostor za kontakt publikom i njihovo uključivanje.  

Na osnovu podijeljenih iskustava, uz vodstvo kreativnog producentskog tima učesnici i učesnice bit će autori scenarija forum teatar predstave u kojoj i sami učestvuju upotrebljavajući vlastita autentična iskustva. Premijere predstave održat će se u Sarajevu, Tuzli i Mostaru, a slijedit će ih premijera dokumentarnog filma. Dokumentarni film javnosti će prikazat proces kroz koji su učesnici i učesnice prošli individualno, ali i kao grupa. 

Učešće u Programu projekta „Teatar sa margine“ podrazumijeva kontinuiranu posvećenost radu na transformaciji ličnih iskustva, u periodu od mjeseca juna 2024. godine, do mjeseca aprila 2025. godine. Ukupno osam susreta u formi ciklusa radionica održavat će se jednom mjesečno, tokom dana vikenda. Program zahtjeva posvećeno prisustvo tokom svih aktivnosti unaprijed utvrđenih projektnim kalendarom, kako bi se osigurao kontinuitet rada svih učesnika i učesnica u odnosu na individualni i grupni proces. 

Sve navedene aktivnosti koordinirat će profesionalci i profesionalke u oblasti psihodrame, forum teatra, filma, te mentalnog zdravlja, koji imaju značajno iskustvo rada sa LGBTIQA zajednicom. 

 

Termini održavanja radionica: 

Psihodrama: 29 -30. juni, 13 -14. juli, 31-01. august 2024. godine; 

Forum teatar: 20-22. septembar, 18-20. oktobar, 22-24. novembar, 20-22. decembar 2024. godine, 24-26. januar 2025. godine; 

Termini tri igranja predstave i premijere dokumentarnog filma bit će objavljeni naknadno. 

Udruženje “Progres” zadržava pravo izmjene termina, uz prethodnu najavu. 

 

Rok za prijavu za učešće u projektu je 10.06.2024. do 17h. 

Prijaviti se možete putem google obrazca ovdje. 

Svi troškovi učešća u projektu “Teatar sa margine” odgovornost su organizatora. 

Više informacija o projektu na linku: www.progres-bh.ba 

Provođenje projekta omogućeno je uz podršku američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID). Stavovi izneseni u projektu isključiva su odgovornost Udruženja za psiho-socijalnu podršku i bolju budućnost “Progres”, i nužno ne odražavaju stavove USAID-a niti Vlade Sjedinjenih Američkih Država.