O nama

O nama2021-08-12T11:42:54+00:00

O nama

Udruženje za psiho-socijalnu podršku i bolju budućnost “Progres” osnovano je 2010. godine u Sarajevu. “Progres” je, kao igra riječi, zaista nastao kao inicijativa za podršku idejama koje su do tog trenutka predano razvijali učesnici i učesnice, pioniri prvih mirovnih aktivnosti u BiH. Od početka svog rada Udruženje je usmjereno na izgradnju kapaciteta za pružanje pomoći i podrške stanovništvu izloženom traumatskim iskustvima iz prethodnog rata. Primarni cilj jeste podrška mladima i mladim odraslim u izgradnji vlastitih prilika i resursa za unapređenje kvaliteta života u BiH, kao i podrška profesionalcima iz pomažućih profesija u njihovim nastojanjima da odgovore na potrebe društva u Bosni i Hercegovini.

Udruženje trenutno djeluje kroz dva programa, trauma orijentirani mirovni rad u Bosni i Hercegovini i program osnaživanja lokalnih zajednica kroz jačanje realnog sektora i obrazovnog sistema. Trauma orijentirani mirovni rad u Bosni i Hercegovini za cilj ima edukaciju na polju razumijevanja traume i transgeneracijskog prenosa traume kao i podršku i osnaživanje mladih i profesionalaca iz pomažućih profesija kreirajući sigurno mjesto za učenje i dijalog. Program osnaživanja lokalnih zajednica, povezuje realni, civilni i javni sektor, daje pozitivan impuls zapošljavanju, promoviše neophodnu edukaciju sa akcentom na praksu i neformalno obrazovanje, saradnju škola i realnog sektora u cilju jačanja samopouzdanja i konkurentnosti pojedinca na tržištu rada, doprinosi razvoju realnog sektora, te ukazuje na neophodne reforme obrazovnog sistema.

Partneri u Bosni i Hercegovini

Kroz dugogodišnji mirovni, edukacijski, interetnički i interreligijski rad, Udruženje je ostvarilo saradnju sa nemalim brojem organizacija, neformalnih grupa i zvaničnih institucija. Partneri našeg rada sa kojima njegujemo uspješnu i kontinuiranu saradnju za nas predstavljaju nezaobilazan faktor u procesu osnaživanja lokalnih zajednica BH društva.

Jedan od modela koji doprinosi tom procesu jeste poticanje međusobne saradnje između lokalnih zajednica.

Mišljenja smo da samo educirani pojedinci mogu dati svoj doprinos jačanju kapaciteta za rad na izgradnji socijalne atmosfere koja podupire tranzicione procese: Rad na suočavanju sa prošlosti i razvoj kulture sjećanja u BiH, razumijevanje uloge primarne i sekundarne traumatizacije u sadašnjem BH kontekstu, reforma obrazovnog sistema i uvođenje dualnog obrazovanja, jačanje odgovornosti lokalnih zajednica na polju unapređenja kvaliteta života.

Pojedincima i grupama iz Bosne i Hercegovine nedostaje prilika za siguran dijalog, kao preduvjet za razumijevanje i saradnju. Njihovim uključivanjem kreiramo priliku za aktivno učešće u socijalnim procesima svih lokalnih zajednica i u konačnici, BH društva. Jedino inkluzivan pristup doprinosi procesu razvoja perspektive i pomirenja za održivu budućnost Bosne i Hercegovine. Na ovaj način rada gledamo kao na svoj dugoročan zadatak.

 Saradnja

Udruženje “Progres”, zajedno sa partnerskom fondacijom “Wings of Hope” Njemačka, koja je inicirala osnivanje Udruženja, na svim aktivnostima usko sarađuje sa Fondacijom “Lous Leitz”, kao i sa Ministarstvom vanjskih poslova SR Njemačke. Naše aktivnosti prepoznate su i kontinuirano podržane od strane Ambasade SR Njemačke u BiH, čiju podršku opravdavamo predanim i transparentnim radom, koristeći sve ukazane prilike za unapređenje aktivnosti i kvaliteta rada.

Fondacija „Wings of Hope“ Njemačka

Rad Fondacije Wings of Hope Germany usmjeren je ka psiho-socijalnoj podršci za djecu, mlade ljude i odrasle koji su bili izloženi traumi izazvanoj nasiljem, krizama ili ratovima. Aktivnosti Fondacije podrazumijevaju pružanje stručnih edukacija i treninga iz trauma pedagogije/ savjetovanja/ terapije, promociju lokalnih omladinskih mreža čiji se rad zasniva na dijalogu te savjetovanje i pružanje adekvatne terapije za ljude koji su pogođeni traumatskim iskustvima.

Wings of Hope Germany projekte provodi u saradnji sa internacionalnim partnerskim organizacijama u Njemačkoj, Bosni i Hercegovini, Iraku, Palestini, Centralnoj Americi i Brazilu.

Kroz sve aktivnosti Fondacija podstiče vrijednosti poput otvorenosti, povjerenja, razumijevanja i saradnje koje prevazilaze etničke i religijske granice, razvijajući vještine i jačajući svijest i senzibilitet za probleme drugih.

Udruženje „Progres“ dio je internacionalne mreže za interkulturalni dijalog Fondacije „Wings of Hope“ Njemačka, a koja okuplja mirovne organizacije iz Kurdskog autonomnong regiona Sjeverni Irak, Palestine, Izraela, Njemačke i Bosne i Hercegovine. Koristeći priliku za učenje o načinima rada organizacija koje djeluju na polju izgradnje mira širom svijeta, usvajamo nove metodologije rada kako bismo što efikasnije djelovali u ovom dugotrajnom i,  nerijetko bolnom, procesu koji uključuje brojne aktere.

Podržite naš rad

U Bosni i Hercegovini trenutno žive desetine hiljada djece i mladih u stanju potrebe. Udruženje „Progres“ svojim aktivnostima podstiče i podržava pojedince u procesu izgradnje bolje životne perspektive. Ukoliko u našem radu pronalazite vrijednosti za koje stojite, te prepoznajete važnost podrške našim idejama, Vaš doprinos bit će od velikog značaja.

Podržite naš rad, budite naš partner!

Udruženje za psiho-socijalnu podršku i bolju budućnost „Progres“
Hamdije Čemerlića 6
71000 Sarajevo
Telefon/Fax: 033 641 617
info@progres-bh.ba
www.progres-bh.ba