Osnaženi mladi za održivu budućnost: Modul 1

2019-03-04T06:58:45+00:00

29.juni/lipanj – 01. juli/srpanj 2018., Sarajevo

Prvi modul projekta „Osnaženi mladi za održivu budućnost“, skraćeno OMZOB, po prvi put je okupio učesnike/ce koji su prošli proces selekcije u lokalnim omladinskim organizacijama za upis u drugu generaciju projekta „Osnaženi mladi za održivu budućnost“.

Prvi susret okupio je trinaest učesnika/ca. Tema Modula 1 bila je „Asertivna komunikacija“. Program je realiziran u saradnji sa Udruženjem „Obrazovna inicijativa“ Banja Luka, a sadržajni dio vodio je Ognjen Tadić, psiholog, transakcioni psihoterapeut, trener asertivne komunikacije.