Trauma edukacijski program

Trauma edukacijski program2019-02-06T22:16:22+00:00

U periodu 2019.-2022. godina Udruženje za psiho-socijalnu prodršku i bolju budućnost „Progres“, u saradnji sa Fondacijom „Wings of Hope“ Njemačka, Centrom za psihotraumatologiju i trauma terapiju „zptn“ Donja Saksonija i Praxisinstitut Klentzan realizirat će prvi put u BiH, Trauma edukacijski program, modularni program, namijenjen profesionalcima pomagajućih profesija, psiholozima/psihologinjama, (socijalnim) pedagozima/pedagoginjama, nastavnicima/cama, odgajateljima/cama, pravnicima/cama, osobama zaposlenim u oblasti (zdravstvene) njege, vjerskim službenicima/ama i drugim zainteresovanim osobama, iz stručnih oblasti trauma pedagogija, trauma savjetovanje, trauma terapija i psihotraumatologija. Višegodišnja iskustva Trauma edukacijskog programa koji gore navedeni partneri implementiraju u brojnim zemljama: Palestina, Kurdski autonomni region Sjeverni Irak, Njemačka, Brazil i El Salvador, potvrđuju efikasnost metodologije i ovog jedinstvenog pristupa rada.  Svjesni riziko faktora za nastanak, razvoj i prenos traume u socijalnom kontekstu, proširenje našeg fokusa rada na Trauma polje, uz podršku profesionalaca koji iza sebe imaju predan i prepoznatljiv rad na polju mentalog zdravlja, smatramo neophodnim kako bismo uspješno radili na prevenciji transgeneracijske traume i unapređenju kvaliteta života BH društva. O uvjetima upisa i certifikacije direktno kontaktirajte UG „Progres“.