Tim Progres

Tim Progres2021-09-26T16:28:54+00:00

Azra Frlj rođena je u Sarajevu, 1987. godine.

Na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, na Odsjeku za psihologiju, 2011. godine, stekla je zvanje magistrice psihologije. Po završetku studija započela je psihoterapijsku edukaciju, Geštalt pravac. Iskustvo učešća u različitim programima za mlade usmjerilo je pravac i interesovanje njenog daljnjeg djelovanja. U periodu od 2009. godine do 2019. godine bila je dio organizacionog tima internacionalnog mirovnog programa koji Fondacija „Wings of Hope“ Njemačka implementira okupljajući mlade ljude iz Njemačke, Iraka, Kurdistana, Palestine, Izraela i Bosne i Hercegovine. Godine rada sa mladima Azra je posvetila njihovom osnaživanju, radeći sa brojnim omladinskim organizacijama i neformalnim grupama, ističući važnost neformalnog obrazovanja, dijaloga i rada na suočavanju sa prošlosti.  Tokom 2019. godine kompletirala je učešće u programu obuke za Stručne saradnike/ce za rad sa mladima, u organizaciji Instituta za razvoj mladih KULT. Rad sa mladima u BiH vidi kao dugoročan cilj koji zahtijeva senzibilitet na potrebe mladih, posvećenost i upornost.

Od marta 2012. godine dio je tima Udruženja „Progres“, gdje trenutno radi na poziciji Predsjednice Udruženja.

Sanja Čović, rođena u Sarajevu 06. septembra 1990.  godine

Gimnaziju je završila u Istočnoj Ilidži a diplomirala je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu.

Nakon završetka srednje škole, aktivno se uključila u različite projekte i programe koji su bili povezani sa aktivizmom mladih ljudi kao i procesom pomirenja u našoj državi.

Od prvog učešća u Omladinskom projektu Udruženja ”Progres” 2008. godine, uvezana je sa Udruženjem i bila je dio svih realizovanih aktivnosti u okviru tog programa.

Od maja 2016. godine dio je tima Udruženja. Do kraja 2020. godine radila je na poziciji projekt asistent na projektu ”Pro-poso”.

Od jula 2021. godine obavlja funkciju potpredsjednice Skupštine Udruženja i radi na poziciji projekt koordinator na projektu “Trauma orijentirani rad u Bosni i Hercegovini”

Ermina Ikanović, rođena u Zagrebu, 17. decembra 1993. godine. 

Osnovnu i srednju školu je završila u Zavidovićima.

Filozofski fakultet, odsjek Filozofija i Sociologija je upisala 2012. godine, a diplomirala u akademskoj 2015. godini, čime je stekla zvanje Bachelor Filozofije i Sociologije.

Postdiplomski studij je završila na Fakultetu političkih nauka, odsjek Politologija, smjer Međunarodni odnosi i diplomatija u periodu od 2015. do 2018. godine.

Od marta 2020. godine je dio tima Udruženja „Progres“, od jula 2021. godine radi na poziciji projekt asistent.