Tim Progres

Tim Progres2019-03-17T20:05:48+00:00

Elvir Čaušević, rođen u Sarajevu, 21.04.1973. godine

Osnovnu školu završio u Sarajevu od 1979. do 1987. godine.

Srednju Elektrotehničku školu, JU Elektrotehnički školski centar „Jaroslav Černi“ završio u Sarajevu od 1987. do 1991. godine.

Period rata od 1992. do 1995. godine proveo u Sarajevu, u Armiji RBiH.

U oktobru 1994. godine upisao studij njemačkog jezika I književnosti, na Odsjeku za Germanistiku, Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, i posljednji ispit iz studijskog programa uspješno položio 2007. godine.

Od maja 1996. do februara 2010. u različitim ulogama učestvovao u nekoliko projekta  Fondacije Wings of Hope Njemačka koji su tretirali širok spektar tema kao npr.: nenasilno rješavanje konflikta, prevazilaženje predrasuda, pomirenje i timski rad.

U periodu januar 2003. – novembar 2004. uspješno završio edukaciju na temu “Psihotraumatologija I traumacentrirana psihoterapija” realizovanu od strane Centra za psihotraumatologiju i traumaterapiju Donja saksonija. Nakon završene edukacije stekao certifikat trauma savjetnika.

U period od 2009.-2011. u Sanskom Mostu pohađao edukaciju iz Projekt-menadžmenta (osnove projekt-menadžmenta) organizovanog od strane Heidehof Fondacije iz Štutgarta.

Od 2010. godine na poziciji predsjednika Udruženja Progres, te od 2012. i koordinator projekta „Pro-Poso“

Azra Frlj, rođena je u Sarajevu 19. decembra 1987. godine.

Bila je učenica Treće gimnazije u Sarajevu, a zatim studentica na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, gdje na Odsjeku za psihologiju 2011. godine stekla zvanje magistra psihologije. Nakon završetka studija započela je psihoterapijsku edukaciju, Geštalt pravac.

Tokom prve godini studija spontano se uključila u omladinski, mirovni program lokalne fondacije, podržne od strane Fondacije „Wings of Hope“ Njemačka. Ovo iskustvo upoznalo ju je sa važnosti neformalnog obrazovanja, dijaloga, mobilnosti i rada na procesu pomirenja unutar grupe mladih u Bosni i Hercegovini. Interesovanje za ovu tematiku raslo je kroz razmjenu iskustava sa mladima širom zemlje. Kroz nadolazeće godine Azra je posvetila svoje vrijeme i rad jačanju omladinskog aktivizma u BiH, radeći sa omladinskim organizacijama i neformalnim grupama mladih. Ovaj posao vidi kao dugoročan cilj koji zahtijeva trud i posvećenost.opeH

Od marta 2012. godine dio je tima Udruženja „Progres“, gdje trenutno radi na poziciji projekt koordinatora projekta „Osnaženi mladi za održivu budućnost“.

Sanja Čović, rođena u Sarajevu 06. septembra 1990.  godine

Gimnaziju je završila u Istočnoj Ilidži a diplomirala je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu.

Nakon završetka srednje škole, aktivno se uključila u različite projekte i programe koji su bili povezani sa aktivizmom mladih ljudi kao i procesom pomirenja u našoj državi.

Od prvog učešća u Omladinskom projektu Udruženja ”Progres” 2008. godine, uvezana je sa Udruženjem i bila je dio svih realizovanih aktivnosti u okviru tog programa.

Od maja 2016. godine dio je tima Udruženja i radi na poziciji projekt asistent na projektu ”Pro-poso”.