Program praktične obuke i zapošljavanja

Program praktične obuke i zapošljavanja2019-03-04T06:45:00+00:00

Naziv projekta u 2019.: „Kreiranje perspektive za mlade osobe putem ciljane stručne edukacije i unapređenja profesionalne orijentacije u Bosni i Hercegovini“.

Skraćeni naziv projekta: „Pro-Poso“

U okviru programa „Praktična obuka i zapošljavanje“ trenutno se realizira projekt pod nazivom: „Kreiranje perspektive za mlade osobe putem ciljane stručne edukacije i unapređenja profesionalne orijentacije u Bosni i Hercegovini“, skraćenog naziva „Pro-Poso“.

Svrha ovog programa je da se kroz svoje projekte pruži direktnu podršku traumatiziranim i sekundarno traumatiziranim, mladim osobama, koje traže posao, a koje su zbog posljedica ratnih i postratnih dešavanja u Bosni I Hercegovini socijalno i ekonomski ugrožene, i spadaju u kategoriju teže zapošljivih osoba. Drugi bitan segment ovog programa je da kroz svoje projekte da doprinos na polju unapređenja dijaloga između teorije i prakse.

Realizacijom tekućeg projekta „Pro-Poso“, u okviru ovog programa pruža se šansa mladim nezaposlenim da usvoje potrebne praktične vještine i stvore pretpostavke za lakše zapošljavanje, i svoj bolji položaj na tržištu rada. Ovim projektom dodatno se  inspiriše i podržava dijalog, kao i saradnja između firmi i škola, sa ciljem da se učenicima/cama i mladim, odraslim, omogući bolja profesionalna orijentacija, podrži spremnost za rad na pomirenju, političkoj toleranciji, i stabilizaciji društva, uvjere donosioci političkih odluka  u zemlji da preuzmu ovaj model kao primjer za investiranje u mlade ljude u svojoj zemlji, te ukaže na  životne perspektive u vlastitoj zemlji.