Osnaženi mladi za održivu budućnost

Osnaženi mladi za održivu budućnost2019-02-15T08:48:12+00:00

Osnaženi mladi za održivu budućnost
Empowered YOUth for Sustainable Future

Udruženje za psiho-socijalnu podršku i bolju budućnost „Progres“ iz Sarajeva okuplja drugu generaciju učesnika/ca projekta „Empowered YOUth for Sustainable Future“ (Osnaženi mladi za održivu budućnost). Projekat čija je realizacija planirana u periodu 2018. – 2020. godina, obuhvata 7 edukacijskih modula za učesnike/ce sa trenerima iz različitih oblasti, finansijsku podršku realizaciji 10 projektnih ideja učesnika/ca projekta u lokalnim zajednicama iz kojih učesnici/ce dolaze, kao i priliku za učešće u 14. Omladinskom mirovom kampu. Projekat usmjeren ka radu na adekvatnom suočavanju sa prošlošću kreira siguran prostor za učenje i dijalog mladih.

Polaznici/e programa imaju priliku uzeti učešće u dva eksterna modula, petnaestodnevnom programu „Ljetna akademija za interkulturalni dijalog“ u Njemačkoj, koju organizuje Fondacija „Wings of Hope“ iz Minhena, u kooperaciji sa partnerskim organizacijama iz Kurdskog autonomnong regiona Sjeverni Irak, Palestine, Izraela, Njemačke i BiH.

Edukacijski moduli biće realizirani u gradovima iz kojih organizacije, učesnice projekta, dolaze, kako bi učesnici/ce imali/e priliku upoznati se sa radom partnerskih organizacija, kao i sa pitanjima mladih u tim sredinama.

Prva generacija učesnika projekta 2015.-2017., 15 volontera/ki omladinskih organizacija iz cijele BiH, podijelila je svoje impresije koje su nam dale energiju i smisao kako bi smo ponovo, ove godine krenuli u relizaciju zajedničke ideje, obogaćene novim sadržajima koji će biti motivacija svim novim učesnicima/ama, te aktivnostima koje će ojačati njihove resurse, nudeći im priliku za kontinuirano neformalno obrazovanje, razvoj i realizaciju projektnih ideja, dajući doprinos razvoju lokalne zajednice iz kojih dolaze, te priliku za susret i dijalog u sigurnom okruženju.

Naša praksa u radu sa mladima potvrdila je da samo na ovaj način, osiguravajući obrazovanje i slobodu mladim ljudima da steknu nove uvide koji će im pomoći u prevazilaženju, često društveno nametnutih ograničenja, možemo očekivati dugoročnu promjenu koja će doprinijeti unapređenju kvaliteta života mladih, ali i svih građana naše zemlje. U okviru projekta „Osnaženi mladi za održivu budućnost“, kao i drugim aktivnosti koje UG „Progres“ realizira, kreiramo prilike za mlade ljude, u kojima uviđaju svoja prava, te koliko utjecaja i doprinosa imaju i mogu dati zajednici, pružajući im neophodnu podršku i jačajući njihove postojeće resurse. Ovakav pristup doprinosi procesu adekvatnog suočavanja sa prošlošću, te razvija perspektive za održivu budućnost mladih u Bosni i Herecegovini.

Organizacije članice OMZOB mreže:

Omladinski centar „Desnek“ Breza, Udruženje za opštu brigu i prava djece „Naša djeca“ Zenica, Centar za održivi razvoj „COR“ Bihać, Ekološko udruženje „Jezero“ Živinice/Šerići, Vijeće mladih Široki Brijeg, Savjet mladih Pale, Udruženje građana za promociju obrazovanja Roma “Otaharin“ Bijeljina, Senat mladih „Omote“ Bijeljina, Udruženje „Zdravo da ste“ Banja Luka, “Obrazovna inicijativa“ Banja Luka i neformalna grupa „Bosanski Petrovac“.

Prva generacija Osnaženi mladi za održivu budućnost 2015-2017