Programi

Programi2023-02-16T08:52:38+00:00

Uprkos brojim sudskim utvrđenim činjenicama o ratnim zločinima počinjenim tokom ratova devedesetih godina prošlog vijeka, 20 i više godina kasnije trajni mir još uvijek nije stabilan. Ovaj nerijetko bolan proces otežava neznanje, ignorisanje žrtava, javno veličanje odgovornih za kršenja ljudskih prava, kao i postojanje etnički pristrasnih i međusobno suprotstavljenih narativa o događajima, žrtvama i odgovornim akterima. Nedostatak konstruktivnih i inkluzivnih dijaloga među mladima o naslijeđu sukoba dodatno otežava prihvatanje odgovornosti i suočavanje sa posljedicama. Različita sjećanja na sukobe prenose se i na mlade generacije. Formalni obrazovni programi ne nude prikaz nedavne prošlosti koji je zasnovan na sudski utvrđenim činjenicama, već  nažalost, selektivne i etnički pristrasne informacije o ratnim događajima. Znanje mladih o prošlosti, kao i o fenomenu  transgeneracijskog prenosa traumatskog iskustva je stoga veoma ograničeno. Aktivnosti koje osmišljavaju, organizuju i sprovode mladi naročito nedostaju na nivou lokalnih zajednica, koje treba da predstavljaju osnovu društvenih inicijativa i dijaloga. Kroz naš višegodišni rad prepoznajemo mlade ljude kao ključne aktere u izgradnji trajnog mira, a podršku jačanju njihovih resursa kao dugoročni cilj našeg rada. Neopterećenost mladih direktnim iskustvom rata, kao i otvorenost za saradnju čine ih nezaobilaznim učesnicima u procesu suočavanja sa prošlosti.

Naziv projekta u 2019.: „Kreiranje perspektive za mlade osobe putem ciljane stručne edukacije i unapređenja profesionalne orijentacije u Bosni i Hercegovini“.

Skraćeni naziv projekta: „Pro-Poso“

U okviru programa „Praktična obuka i zapošljavanje“ trenutno se realizira projekt pod nazivom: „Kreiranje perspektive za mlade osobe putem ciljane stručne edukacije i unapređenja profesionalne orijentacije u Bosni i Hercegovini“, skraćenog naziva „Pro-Poso“.

Svrha ovog programa je da se kroz svoje projekte pruži direktnu podršku traumatiziranim i sekundarno traumatiziranim, mladim osobama, koje traže posao, a koje su zbog posljedica ratnih i postratnih dešavanja u Bosni I Hercegovini socijalno i ekonomski ugrožene, i spadaju u kategoriju teže zapošljivih osoba. Drugi bitan segment ovog programa je da kroz svoje projekte da doprinos na polju unapređenja dijaloga između teorije i prakse.

Realizacijom tekućeg projekta „Pro-Poso“, u okviru ovog programa pruža se šansa mladim nezaposlenim da usvoje potrebne praktične vještine i stvore pretpostavke za lakše zapošljavanje, i svoj bolji položaj na tržištu rada. Ovim projektom dodatno se  inspiriše i podržava dijalog, kao i saradnja između firmi i škola, sa ciljem da se učenicima/cama i mladim, odraslim, omogući bolja profesionalna orijentacija, podrži spremnost za rad na pomirenju, političkoj toleranciji, i stabilizaciji društva, uvjere donosioci političkih odluka  u zemlji da preuzmu ovaj model kao primjer za investiranje u mlade ljude u svojoj zemlji, te ukaže na  životne perspektive u vlastitoj zemlji.