Projekat „Pro-Poso“

Projekat „Pro-Poso“2019-03-05T23:06:03+00:00

Naziv projekta:

Profesionalna orijentacija praktična obuka i stručno osposobljavanje („Pro-Poso“)

Menadžement projekta:

Fondacija Wings of Hope Njemačka:

 • Martina Bock, direktorica Fondacije, i menadžerica za projekte u inostranstvu

Udruženje “Progres” Sarajevo:

 • Elvir Čaušević, Projekt koordinator
 • Sanja Golijanin, Projekt asistent

10 regija u BiH u kojima se projekat implementira

 1. Bihać; 2. Foča; 3. Goražde; 4. Istočno Sarajevo; 5. Mostar; 6. Prijedor
 2. Sarajevo; 8. Srebrenica; 9. Travnik; 10.Tuzla.

Ciljevi projekta

 • Direktna pomoć traumatiziranim i sekundarno traumatiziranim, mladim osobama, koje traže posao, a koje su zbog posljedica ratnih i postratnih dešavanja u Bosni I Hercegovini socijalno i ekonomski ugrožene.
 • Podrška saradnji između firmi i škola, sa ciljem da se učenicima/cama i mladim, odraslim, omogući bolja profesionalna orijentacija, ali i da se pokrene konstruktivan dijalog između teorije i prakse na različitim nivoima. Na ovaj način se daje poticaj obrazovnoj politici koja se orijentira prema aktuelnim potreba tržišta rada u Bosni i Hercegovini.
 • Podrška neophodnoj spremnosti za rad na pomirenju, političkoj toleranciji, i stabilizaciji društva, u cjelini, u Bosni i Hercegovini.
 • Identifikacija lokalnih projektnih partnera sa zajedničkim projektom, i unapređenje statusa samog projekta kroz kontinuirano jačanje projektne mreže. Indikatori uspjeha na ovom polju su sporazumi o zajedničkoj implemetaciji i sufinanciranju projekta, ali i broj osoba koje su nakon praktične obuke ostali u stalnom radnom odnosu.
 • Donosioci političkih odluka  u zemlji preuzimaju ovaj model kao primjer za investiranje u mlade ljude u svojoj zemlji.
 • Ukazivanje na  životne perspektive u vlastitoj zemlji.

Ciljne grupe

 • Mladi, odrasli, sa završenom srednjom stručnom školom, do 35 godina starosti, koji aktivno traže posao.
 • Osobe slabog imovnog stanja, bez roditeljskog staranja, sa posttraumatskim tegobama, zbog ratnih i poratnih događaja u zemlji.
 • Učenici/ce srednjih stručnih škola, koji se školuju za zanatska zanimanja, i izvode praktičnu nastavu direktno kod poslodavca
 • Učenici/ce, završnih razreda osnovnih škola, i njihovi roditelji,

Aktivnosti općenito  

Ovaj projekt se, prije svega, bazira i nadograđuje na iskustvima i rezultatima rada iz prethodnih šest  godina (2013-2018). Projektna mreža koju čine predstavnici škola, poslodavaca i institucija, a koja iz godine u godinu biva sve veća, predstavlja zdrav temelj za nastavak realizacije projekta ali i za njegovu održivost.

Sjednice Savjeta projekta i tematski okrugli stolovi okupljaju relevantne aktere, koji imaju priliku da, u jednoj atmosferi, neopterećenoj političko-pedagoškom manipulacijom, razmijene mišljenja i iskustva, te da zajedno, svako iz svoje perspektive, razmisle o tome kako se dodatno može unaprijediti saradnja između obrazovanja i privrede. Impulsi i ideje iz ovih susreta, na kojima učestvuju akteri iz različitih regija u BiH, se dalje koriste za nadogradnju projekta, i uzimaju u obzir prilikom planiranja budućih projektnih aktivnosti.

U okviru pilot-projekta „Pribiližavanje konceptu dualnog obrazovanja“, u saradnji sa srednjim stručnim školama i partnerskim firmama realizuje se stipendiranje učenika koji se školuju za zanatska zanimanja a praktičnu nastavu izvode direktno kod poslodavca.

Ova aktivnost se trenutno realizuje u projektnim regijama Bihać, Prijedor i Sarajevo, a planira se proširenje na projektne regije Istočno Sarajevo i Tuzla u 2019..

Na polju profesionalne orijentacije realizuju se aktivnosti kao što su prezentacije srednjih stručnih škola u osnovnim školama, održavanje ljetnih škola u srednjim stručnim školama za učenike osnovnih škola, i realizacija posjeta učenika srednjih ali i osnovnih škola lokalnim poslodavcima.

Ove aktivnosti se trenutno realizuju u projektnoj regiji Bihać (Federacija BiH), a planirano je proširenje na projektnu regiju Istočno Sarajevo (Republika Srpska) u 2019..

Potreba za nastavkom i proširenjem ovih aktivnosti istaknuta je  na održanim okruglim stolovima.

Uključivanjem projektne regije Istočno Sarajevo (Republika Srpska), u 2019. godini, dobijamo novu projektnu regiju u kojoj će se realizirati aktivnosti iz domena profesionalne orijentacije. Sa ovim aktivnostima biti će unaprijeđeno i produbljeno umrežavanje aktera između dva entiteta u BiH.

Našu projektnu mrežu / Savjet projekta čine predstavnici:

 • Obrtničkih komora
 • Opština /Općina
 • Kantonalnih vlada /Ministarstava
 • Poslodavaca/partnerskih firmi
 • Udruženja za posao i poduzetništvo
 • Entitetskih Zavoda i Službi za zapošljavanje
 • Centara za socijalni rad
 • Prosvjetno-pedagoški zavodi

Rezultati projekta

 • Projekat stalno raste i razvija se zahvaljujući intenzivnom zalaganju svih učesnika. Do sada se projekat realizira u 10 regija u Bosni i Hercegovini, (šest regija u FBiH, i četiri regije u RS-u)
 • Kroz proces praktične obuke i stručnog osposobljavanja do sada je prošlo je 674 osobe kod 318 poslodavaca (partnerskih firmi).
 • Pored daljnjeg razvoja mreže uspostavljen je i veoma kompetentan i angažiran Savjet projekta.
 • U projekat su od 2016. uključene srednje stručne škole u projektnim regijama Bihać, Prijedor i Sarajevo, a planirano je i proširenje u 2019. na projektne regije Istočno Sarajevo i Tuzla.
 • Do sada je 35 učenika srednjih škola bilo stipendirano šestomjesečnim stipendijama za izvođenje praktične nastave direktno kod poslodavca.
 • Zahvaljujući kontinuiranom radu sa javnošću mediji prate naše uspjehe sa rastućim interesom.
 • Poseban uspjeh je postignut u pogledu nacionalnog balansa, odnosno multietničnosti,  kako među samim kandidatima praktične obuke tako i u pogledu njihovih poslodavaca, što obzirom na teške preduvjete (loša ekonomska situacija, kompleksne političke strukture) svakako treba posebno istaći.

Zaključak:

Projekat podstiče razvoj jedinstvene politike obrazovanja u oba entiteta u Bosni i Hercegovini. Pri tome se vodi računa o „pravičnoj raspodjeli“ stipendijskih mjesta u svih deset „regija svjetionika“ u zemlji. 19-člani Savjet projekta je multietničkog i multireligijskog karaktera. Njegovim imenovanjem i uspostavljanjem standarda stručnog obrazovanja sličnih onima u zapadnoj Europi,  se u okviru projekta na ekonomskoj razini uvježbava pozitivni oblik saradnje. Ovaj oblik saradnje na političkoj razini još nije postignut; polazimo od pretpostavke da uzorna saradnja učesnika projekta i Savjeta projekta ima pozitivan utjecaj i na druge i da također biva podstaknuta i kroz rad sa javnošću. Kandidate u okviru praktične obuke i učenike stipendiste prate i mentorišu suradnici Udruženja “Progres”.

Realizacija projekta je u međuvremenu tako dobra i uspješna da se može govoriti o istinskom doprinosu pomirenju u Bosni i Hercegovini.

Zahvaljujemo se našim njemačkim donatorima:

[/fusion_text]

Galerija