Osnaženi mladi za održivu budućnost: Modul 2

2019-03-04T07:00:09+00:00

12. – 14. oktobar/listopad 2018, Jahorina

Modul 2 projekta „Osnaženi mladi za održivu budućnost“ okupio je deset učesnika/ca.  Tema drugog susreta bila je „Važnost kulture sjećanja u BiH i regonu“. Materijal korišten u radu sa učesnicma/ca nosi naziv „Sjećanje u pokretu“ i specificiran je pedagoški alat o kulturi sjećanja. Program je realiziran u saradnji sa forumZFD Bosna i Hercegovina i Udruženje nastavnika istorije/historije/povijesti BiH.

Učesnici/e su s prvog dana okupljanja imali najavljenu posjetu u „Muzej ratnog djetinjstva“ (MRD) u Sarajevu. Muzej predstavlja univerzalnu ljudsku/dječiju priču o ratu i odrastanju u ratnom okruženju. Posjeta muzeju predstavljala je uvod u temu kojom su se učesnci bavili tokom modula 2. Svijest o važnosti dijaloga, razumijevanja traumatskog iskustva društva, prenosa traume, uloge heroja/zločinca, spomenika, različitih narativa i otpora, teme su na kojima su, uz medijaciju projektnog tima, učesnici/e radili tokom modula 2.