Održan Okrugli sto na temu: ”Približavanje konceptu dualnog obrazovanja/razmjena iskustava i evaluacija rezultata aktivnosti u 2019.godini”

2019-10-21T11:52:46+00:00

Udruženje ”Progres” je u saradnji i uz aktivno učešće projektnih partnera, poslodavaca i predstavnika škola-partnera te predstavnika lokalnih zajednica u kojima se realizuju projektne aktivnosti iz projekta ”Pro-poso”, održalo 18.oktobra u Sarajevu , Okrugli sto ”Približavanje konceptu dualnog obrazovanja/razmjena iskustava i evaluacija rezultata aktivnosti u 2019.godini”.

U okviru ovog projekta, Udruženje implementira različite aktivnosti u saradnji sa srednjim stručnim školama iz projektnih regiona Bihać, Prijedor, Istočno Novo Sarajevo i Sarajevo /Vogošća. Sve implementirane aktivnosti su usmjerene ka unaprijeđenju kvaliteta praktične nastave i  profesionalne orijentacije prilikom upisa u srednje obrazovanje.

Okrugli sto je okupio aktere aktivnosti iz tekuće projektne godine kao i potencijalne korisnike u narednim projektnim godinama. S tim u vezi, prezentovani su sadržaj i rezultati provedenih aktivnosti.

Udruženje je uz podršku lokalnih partnera i poslodavaca, iz navedenih projektnih regiona, obezbijedilo 52 učeničke stipendije za izvođenje praktične nastave kod poslodavca.

Predstavnici škola uključenih u aktivnosti iz domena profesionalne orijentacije i promocije zanimanja koja obrazuju, JU Mješovita-elektrotehnička škola Bihać, JU Mašinsko -saobraćajna škola Bihać i JU Srednja škola ”28.juni” Istočno Novo Sarajevo, predstavili su svoje mini-projekte, realizovane u periodu maj-juni 2019.godine. Učesnici Okruglog stola su usmeno evaluirali predstavljeno te diskutovali o aktuelnim problemima oko izvođenja praktične nastave kod poslodavaca, odnosno procesu uvođenja dualnog obrazovanja u sistem obrazovanja u Bosni i Hercegovini.

Takođe, o poziciji poslodavca u procesu uvođenja dualnog obrazovanja u BiH, imao je priliku da govori i predstavnik Volkswagen Sarajevo d.o.o. dugogodišnji partner Udruženja na realizaciji ovakvih aktivnosti, gospodin Samir Džubur. On se osvrnuo na napredak koji je postignut svim aktivnostima, naročito stipendiranjem učenika ali i na aktuelne probleme koji se moraju rješavati sistemski.

Zajednički zaključci aktera Okruglog stola su usmjereni ka podršci dosadašnjem principu rada, iz kojeg se jasno vide rezultati implementiranih aktivnosti uz prijedloge za proširenjem na nove regione.