Potpisani ugovori za početak praktične obuke

2020-06-02T12:08:12+00:00

U okviru projekta „Pro-poso“ za 2020. godinu, potpisani su ugovori za početak praktične obuke u 6 projektnih regiona (Sarajevo, Istočno Sarajevo, Travnik, Srebrenica, Tuzla, Mostar). Zbog novonastale situacije vezane za  Covid-19, početak praktične obuke je pomijeren sa 01.04.2020.godine na 01.06.2020. godine.

Realizacija projekta podrazumijeva, prije svega, obuku za stručno usavršavanje, neformalnu prekvalifikaciju i dokvalifikaciju mladih osoba kod poslodavca koji se bave zanatsko-prizvodnim zanimanjima. Takođe, važan segment projekta je i saradnja sa školama. Covid-19 je prolongirao i aktivnosti stipendiranja učenika, koje će se nastaviti na jesen sa početkom nove školske godine.

Cilj projekta „Pro-poso“ je stvaranje boljih prilika za zapošljavanje, kao i da nakon isteka perioda od šest mjeseci (trajanja praktične obuke), polaznici ostanu u radnom odnosu kod poslodavca.

U narednom periodu planirano je potpisivanje ugovora za početak praktične obuke u 4 projektne regije (Bihać, Prijedor, Foča, Goražde). Nakon završetka praktične obuke svi polaznici će steći pravo na dobijanje internog certifikata kojim će se potvrditi njihova stečena sposobnost.

Projekat je realizovan od strane Udruženja ‘’Progres’’ u saradnji sa fondacijom “Wings of hope”.

    

Potpisivanje Ugovora u Srebrenici                  Potpisivanje Ugovora u Istočnom Sarajevu