Monitoring praktične obuke

2020-10-13T11:16:42+00:00

U sklopu projekta “Kreiranje perspektive za mlade osobe putem ciljane stručne edukacije i unapređenja profesionalne orijentacije u Bosni i Hercegovini, dio 2”, proveden je monitoring u  projektnim regijama u kojima se implementira projekat

Zbog trenutne situacije nastale usljed pandemije COVID-19, dio monitoringa je proveden online putem anketnih upitnika u 6 projektnih regija (Travnik, Tuzla, Mostar, Prijedor, Foča, Goražde).

Pitanja u upitniku su kreirana na način da nam daju uvid u (ne)zadovoljstvo polaznika i poslodavaca odvijanjem praktične obuke. Na osnovu već zaprimljenih monitoring obrazaca može se zaključiti da je većina polaznika zadovoljna sa odvijanjem praktične obuke i njihovim učešćem u samom projektu, te da većina njih se vidi u budućnosti na istom radnom mjestu.

Također, većina poslodavaca je izrazila svoje zadovoljstvo odvijanjem praktične obuke, ističući bitnost i značaj projekta.

U 3 projektne regije (Sarajevo, I. Sarajevo, Srebrenica) monitoring je proveden na terenu, gdje smo imali priliku da vidimo obostrano zadovoljstvo odvijanja praktične obuke.

Evidentno, podrška poslodavcima u vrijeme globalne pandemije je veoma značajna. Finansijska podrška praktičnim obukama, u iznosu netto plate za polaznike je omogućila da se održe i unaprijede određene djelatnosti, na zadovoljstvo svih aktera.