Prezentovan index organizacijskog razvoja Udruženja “Progres”

2022-05-13T11:38:17+00:00

 

Predstavnici/ca Instituta za razvoj mladih KULT, dana 13.05.2022. godine, prezentovali su rezultate Indexa organizacijskog razvoja KULT/POK Udruženja za psiho-socijalnu podršku i bolju budućnost “Progres”.

Udruženje je u prethodnom periodu prošlo kroz proces procjene organizacijskih kapaciteta Instituta za razvoj mladih KULT, te steklo status SNAGA LOKALNOG.

KULT/POK je online alat za samoprocjenu i procjenu organizacijskih kapaciteta, koji je razvio Institut. Metodološki, alat je razvijen kroz 14 kategorija sa ukupno 90 indikatora gdje se na skali od 1 do 4 procjenjuju kapaciteti organizacija. KULT/POK čine tri faze i to: (I) koja podrazumijeva samoprocjenu i kroz koju organizacije prolaze same, (II) odnosno faza verifikacije gdje organizacije prilažu dokumentaciju kojom dokazuju i obrazlažu svoje ocjene iz prve faze, te (III) u kojoj Institutova komisija pregleda, analizira i verificira dostavljenu dokumentaciju, što služi kao osnova za pripremu specifičnih preporuka i planova za jačanje kapaciteta, kreiranih samo za tu organizaciju.

Nakon okončanog procesa procjen, te izvršene analize od strane stručnog tima Instituta, predstavnicama Udruženja “Progres” prezentovane su preporuke i smjernice za unapređenje i jačanje kapaciteta, i učinkovitosti rada Udruženja.

U narednih godinu dana, tim Udruženja “Progres”, na osnovu prezentovanih preporuka od strane Instituta, intenzivno će raditi na osnaživanju resursa, nadogradnji kapacititeta, kao i na unapređenju kvaliteta i standarda usluga koje pruža.