Članovi Skupštine Udruženja i projektni partneri razmjenju dobre prakse i iskustva

2023-05-25T10:59:32+00:00

Tokom zvanične posjete članova Skupštine Udruženja „Progres“, gđe. Heidi Palm i gdin. Rainer Oechslen, te uvaženog gosta gdin. Claus Palm, predsjednika Upravnog odbora Fondacije Wings of Hope Njemačka, posjetili smo neke od institucija i organizacija civilnog društva, saradnika Udruženja „Progres“ na implementaciji projekta „Trauma-orijentirani mirovni rad u BiH“, te razgovarali o potrebi i neophodnosti pružanja podrške mladima, kao i profesionalcima i profesionalkama koji rade u oblasti formalnog i neformalnog obrazovanja, te drugih pomažućih stuka, u kontinuiranoj stručnoj nadogradnji i osnaživanju, s ciljem pravovremenog i adekvatnog odgovora na potrebe djece i mladih, te ranjivih skupina sa kojima, i za koje, rade. Udruženje „Progres“ u saradnji sa školama i organizacijama civilnog društva jača resurse, te gradi mrežu trauma-senzitivnih zajednica. Tokom posjeta bili smo gosti Udruženja “HO Međunarodni forum solidarnosti EMMAUS” (MFS-EMMAUS) ured u Srebrenici, Udruženja “Sara-Srebrenica”, JU “Prva osnovna škola” Srebrenica, JU “IV osnovna škola” Mostar, te Centra za djecu i omladinu sa posebnim potrebama “Los Rosales” Mostar, a sa našim sagovornicima i sagovornicama osvrnuli smo se na učinke programa TOMRuBiH u kontekstima ovih lokalnih zajednica.