Drugi susret mladih održan u Međugorju

2023-07-31T13:54:19+00:00

Modul 2 Edukativnog programa za mlade, predstavnike i predstavnice omladinskih organizacija i organizacija koje rade sa mladima održan je od 23. do 25. juna/lipnja 2023. godine u Međugorju. Program našeg drugog susreta otvorio je temu kolektivne traume i kolektivnog sjećanja, razumijevanja konflikta kao dijela kolektivnog sjećanja koji snažno utječe na formiranje identiteta, a zatim i narativa, nerijetko oprečnih i međusobno isključujućih. Kroz istraživanje teorije i mehanizama razrješavanja konflikta, uz podršku trenera Tareka Al Zoughbi, grupa je radila na osvještavanju civilnog, građanskog identiteta mladih, te odgovornosti za društvenu participaciju, kao i prava koje im pripada.

Kao dio programa učesnice i učesnice posjetili su Vodopad Kravica, Partizansko spomen-groblje u Mostaru, te izveli performans memorijalizacije na Starom mostu, u sjećanje na “Bijelu ružu”, nenasilni studentski pokret otpora tokom Drugog svjetskog rata u Njemačkoj.

Projekat “Trauma-orijentirani mirovni rad u BiH” uključuje, povezuje i ojačava mlade ljude iz 15 lokalnih zajednica širom BiH.

TOMRuBiH implementiramo u partnerstvu sa Fondacijom Wings of Hope iz Njemačke i Ministarstvom vanjskih poslova SR Njemačke.

“Nekad nam zadatak nije budućnost nego samo današnji dan.” J.Kočak