Ljetna Akademija za interkulturalni dijalog: Choosing hope to inspire change

2023-09-08T08:43:22+00:00
LJETNA AKADEMIJA ZA INTERKULTURALNI DIJALOG održana je u periodu od 13. do 27. augusta/kolovoza 2023. godine u Ruhpoldingu, SR Njemačka.
• CHOOSING HOPE TO INSPIRE CHANGE •
Polaznici Edukativnog programa za mlade, predstavnike i predstavnice omladinskih organizacija i organizacija koje rade sa mladima, projekta “Trauma-orijentirani mirovni rad u BiH”, kao bosanskohercegovački tim, uzeli su učešće u dvosedmičnom programu Ljetna akademija za interkulturalni dijalog, u organizaciji Fondacije Wings of Hope Njemačka, u Ruhpoldingu, u saradnji sa Udruženjem “Progres” i Jiyan Foundation for Human Rights (Kurdistan-Irak), u međunarodnom susretu sa mladima iz Njemačke, Palestine, Izraela i Kurdske regije Iraka.
U fotografijama izdvajamo nekoliko momenata intenzivnog programa u okviru kojeg su učesnici i učesnice, kroz metodologiju iskustvene pedagogije, radili na razumijevanju kolektivnog sjećanja i kolektivne traume, izgradnji psihološke otpornosti, ličnih i grupnih resursa, te suočavanju sa prošlosti. Učesnici i učesnice Ljetne akademije, njih 25, u sklopu programa, posjetili su Memorijalni kompleks Dachau.