Svjetski dan traume

2023-10-17T12:28:00+00:00

„Najveća nada za traumatizovanu, zlostavljanu i zapostavljanu decu je da dobiju dobro obrazovanje u školama gde ih vide i prepoznaju, gde uče samoregulaciju i gde mogu da razviju osjećaj agensnosti. Kad su dobre, škole mogu da funkcionišu kao ostrva bezbednosti u haotičnom svetu. Škole mogu da igraju značajnu ulogu u usađivanju rezilijentnosti, koja je neophodna za nošenje sa traumama iz četvrti u kojima žive ili porodica. Dobra vest je da osnovni principi intervencija usmerenih na traumu mogu da budu prevedeni u praktične dnevne rutine i postupke koji mogu da transformišu čitavu kulturu u školi.“

Na SVJETSKI DAN TRAUME, 17.10.2023. godine, dijelimo sa vama odlomak iz knjige „Telo sve beleži“ autora dr Besel A. van der Kolka, kao podsjetnik na to da kao pojedinci i pojedinke, unutar svojih učionica, prostora za mlade i savjetovališta možemo napraviti razliku za djecu i mlade, pružajući podršku, te kreirajući i njegujući  atmosferu sigurnog okruženja. Nastavnici i nastavnice, kao i stručno osoblje škola širom BiH, učesnici i učesnice projekta „Trauma-orijentirani mirovi radu BiH“ predstavljaju značajne resurse bh društva u izgradnji trauma-senzitivne kulture. Njihova iskustva predstavljaju naše smjernice za rad na razvijanju programa za edukaciju, podršku i povezivanje praktičara i stručnjaka, nastavničkih i pomažućih profesija.